Giusti Passito Bianco Veneto I.G.T.
君帝酒莊 風乾葡萄甜白酒

酸度
2/5
甜度
4/5
酒體
3/5

產品介紹

產區:Italy , Veneto  義大利 威尼托大區
品種:Glera , Manzoni Bianco*(* Riesling + Pinot blanc )
酒精度 Vol:13.5 %
殘糖:99 g / L
容量:375 ML

品酒筆記

手工採摘自然風乾甜白酒,充滿花果香及蜂蜜、奶油等甜潤香味,酸甜平衡的口感。

搭配餐食:適合搭配甜點也適合陳年起士。
適飲溫度:12 – 14°C

得獎項目

2016 Decanter – Bronze, DAWA – Bronze,
CWSA – Silver, Cathay Pacific HKIWSC – Silver