Giusti Wine Passito Bianco Veneto I.G.T
君帝酒莊 風乾葡萄甜白酒 375ml

酸度

2/5

甜度

4/5

酒體

3/5

產區:Italy, Veneto 維內多
品種:Glera, Manzoni Bianco
酒精度Vol:13.5%
手工採摘自然風乾甜白酒,充滿花果香及蜂蜜、奶油等甜潤香味,酸甜平衡的口感,不僅搭配甜點也適合陳年起士。

得獎項目

’16 Decanter – Bronze, DAWA – Bronze, CWSA – Silver